მთავარი  
 
 
 
 
«    აგვისტო    » «    2016    »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 სულ ვიზიტორები :  13491
ვიზიტორები დღეს : 208

 

 ი ნ გ ლ ი ს უ რ ი

 კლასი

 სახელმძღვანელოს დასახალება

 ავტორები

გამომცემლობა 

I-II

   English World - 1

   Mary Bowen, Liz Hocking

  Macmillan Education

III

   English World - 2

   Mary Bowen, Liz Hocking

  Macmillan Education

IV

   English World - 3

   Mary Bowen, Liz Hocking

  Macmillan Education

V

   English World - 4

   Mary Bowen, Liz Hocking

  Macmillan Education

VI

   English World - 5

   Mary Bowen, Liz Hocking

  Macmillan Education

VII

 Top Score - 2


  Macmillan Education

VIII

  Top Score - 3

  

  Macmillan Education

IX

 Top Score - 4

 Caroline Kratz, Brigit Viney

  Macmillan Education

X

Gateway B1+

 

Pearson

XI

 

 

 

XII

 

 


 Activate - B1

Activate - B1+

Destination B1

 

Activate B1+

  Joanne Taylore-Knowels, Carolyn Barraclough

Pearson

 

   I კლასი – კომპლექტის ღირებულება 54 ლარი

I კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

1.

ქართული

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"/შპს "სწავლანი"

ვ.როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ.ვაშაკიძე

2.

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3.

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართ. ბიოგრაფიული ცენტრი

გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

4.

ხელოვნება

"მერიდიანი"

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

5.

მუსიკა

"წყაროსთვალი"

მ.ოთიაშვილი, ი.მიქაძე

 

 

 

 

 

 

 

  II კლასი – კომპლექტის ღირებულება 66 ლარი

II კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

1.

ქართული

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"/შპს "სწავლანი"

ვ.როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ.ვაშაკიძე

2.

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3.

რუსული ენა (III კლასი)

"ოცდამეერთე"

М. Барсегова

4.

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართ. ბიოგრაფიული ცენტრი

გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

5.

ხელოვნება

"მერიდიანი"

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

6.

მუსიკა

"წყაროსთვალი"

მ.ოთიაშვილი, ი.მიქაძე

 

 

 

 

 

 

 

 

III კლასი – კომპლექტის ღირებულება 67 ლარი

III კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

1.

ქართული

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"/შპს "სწავლანი"

ვ.როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ.ვაშაკიძე

2.

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3.

რუსული ენა (III კლასი)

"ოცდამეერთე"

М. Барсегова

4.

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართ. ბიოგრაფიული ცენტრი

გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

5.

ხელოვნება

"მერიდიანი"

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

6.

მუსიკა

"წყაროსთვალი"

მ.ოთიაშვილი, ი.მიქაძე

 

 

 

 

 

 

 

 

  IV კლასი – კომპლექტის ღირებულება 77 ლარი

IV კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

1.

ქართული

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"/შპს "სწავლანი"

ვ.როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ.ვაშაკიძე

2.

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3.

რუსული ენა - დ2

"ოცდამეერთე"

М. Барсегова

4.

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართ. ბიოგრაფიული ცენტრი

გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

5.

ხელოვნება

"მერიდიანი"

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

6.

მუსიკა

"წყაროსთვალი"

მ.ოთიაშვილი, ი.მიქაძე

7.

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

ეკონომიკური განათლებისა და გავითარების ცენტრი

ნინო ტალახაძე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V კლასი – კომპლექტის ღირებულება 87,50 ლარი 

V კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

1.

ქართული

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"/შპს "სწავლანი"

ვ.როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ.ვაშაკიძე

2.

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3.

რუსული ენა - დ3

"ოცდამეერთე"

М. Барсегова

4.

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართ. ბიოგრაფიული ცენტრი

გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

5.

ხელოვნება

"მერიდიანი"

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

6.

მუსიკა

"წყაროსთვალი"

მ.ოთიაშვილი, ი.მიქაძე

7.

ჩვენი საქართველო

ლოგოს პრესი

მ.სურგულაძე, ნ.მდინარაძე, ვ.ნეიძე

8.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები/CD

"დიოგენე"

ნინო ჯამასპიშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 VI კლასი – კომპლექტის ღირებულება 86,50 ლარი

VI კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

1.

ქართული

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"/შპს "სწავლანი"

ვ.როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ.ვაშაკიძე

2.

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3.

რუსული ენა - დ4

"ოცდამეერთე"

М. Барсегова

4.

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართ. ბიოგრაფიული ცენტრი

გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

5.

ხელოვნება

"მერიდიანი"

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

6.

მუსიკა

"წყაროსთვალი"

მ.ოთიაშვილი, ი.მიქაძე

7.

ჩვენი საქართველო

ლოგოს პრესი

მ.სურგულაძე, ნ.მდინარაძე, ვ.ნეიძე

8.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები/CD

"დიოგენე"

ნინო ჯამასპიშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII კლასი – კომპლექტის ღირებულება 90,90 ლარი.

VII კლასი 

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

1.

ქართული

შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი

2.

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

3.

რუსული ენა - ს3
(სამუშაო რვეული/CD)

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

მაია რევია

4.

ბუნებისმეტყველება

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

ლ.ბურდილაძე, მ.ბაგალიშვილი, ლ.თევზაძე

5.

გეოგრაფია

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

 მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე, ზ.სეფერთელაძე

6.

ისტორია

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

ლ.ფირცხალავა, გ.სანიკიძე, ლ.გორდეზიანი, ნ.ციხისთავი, გ.კიკნაძე,  რ.გაჩეჩილაძე, მ.ლორთქიფანიძე

7.

მუსიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

მარიკა ჩიკვაიძე

8.

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIII კლასი – კომპლექტის ღირებულება 125,90 ლარი

VIII კლასი 

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

1.

ქართული

შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი

2.

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

3.

რუსული ენა - ს4
(სამუშაო რვეული/CD)

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

მაია რევია

4.

ქიმია

შპს "გამომცემლობა კლიო"

გ.ანდრონიკაშვილი, დ.გულაია, მ.მამიაშვილი

5.

გეოგრაფია

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

 მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე, ზ.სეფერთელაძე

6.

ისტორია

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

ლ.ფირცხალავა, გ.სანიკიძე, ლ.გორდეზიანი, ნ.ციხისთავი, გ.კიკნაძე,  რ.გაჩეჩილაძე, მ.ლორთქიფანიძე

7.

მუსიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

მარიკა ჩიკვაიძე

8.

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი

9.

ფიზიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი

10.

ბიოლოგია

 შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი"

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

11.

  მუსიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

მარიკა ჩიკვაიძე

 

8.

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი

9.

ფიზიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი

10.

ბიოლოგია

  შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი"

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

11.

  სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

შპს "გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი"

ნინო ტალახაძე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IX კლასი – კომპლექტის ღირებულება 126,60 ლარი

IX კლასი 

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

1.

ქართული

შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი

2.

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

3.

რუსული ენა - ს4
(სამუშაო რვეული/CD)

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

მაია რევია

4.

ქიმია

შპს "გამომცემლობა კლიო"

გ.ანდრონიკაშვილი, დ.გულაია, მ.მამიაშვილი

5.

"საქართველოს გეოგრაფია"

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

 მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე, ზ.სეფერთელაძე

6.

საქართველოს ისტორია

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

ლ.ფირცხალავა, გ.სანიკიძე, ლ.გორდეზიანი, ნ.ციხისთავი, გ.კიკნაძე,  რ.გაჩეჩილაძე, მ.ლორთქიფანიძე

7.

მუსიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

მარიკა ჩიკვაიძე

8.

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი

9.

ფიზიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი

10.

ბიოლოგია

 შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი"

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

11.

 სამოქალაქო განათლება

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

თ.მეიფარიანი, ლ.მიქიაშვილი, ი.ჯალაღანია, მ.გონაშვილი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X კლასი – კომპლექტის ღირებულება 98,90 ლარი.

X კლასი 

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

1.

ქართული

შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი

2.

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

3.

რუსული ენა - ს5

(სამუშაო რვეული/CD)

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

მაია რევია

4.

ქიმია

შპს "გამომცემლობა კლიო"

გ.ანდრონიკაშვილი, დ.გულაია, მ.მამიაშვილი

5.

"მსოფლიოს გეოგრაფია"

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

 მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე, ზ.სეფერთელაძე

6.

ისტორია

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

ლ.ფირცხალავა, გ.სანიკიძე, ლ.გორდეზიანი, ნ.ციხისთავი, გ.კიკნაძე,  რ.გაჩეჩილაძე, მ.ლორთქიფანიძე

7.

ფიზიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი

8.

ბიოლოგია

 შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი"

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

9.

 სამოქალაქო განათლება

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

თ.მეიფარიანი, ლ.მიქიაშვილი, ი.ჯალაღანია, მ.გონაშვილი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XI კლასი – კომპლექტის ღირებულება 87,10 ლარი

XI კლასი 

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

1.

ქართული

შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი

2.

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

3.

რუსული ენა - ს5
(სამუშაო რვეული/CD)

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

მაია რევია

4.

ქიმია

შპს "გამომცემლობა კლიო"

გ.ანდრონიკაშვილი, დ.გულაია, მ.მამიაშვილი

5.

"გლობალური გეოგრაფია"

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

 მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე, ზ.სეფერთელაძე

6.

ისტორია

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

ლ.ფირცხალავა, გ.სანიკიძე, ლ.გორდეზიანი, ნ.ციხისთავი, გ.კიკნაძე,  რ.გაჩეჩილაძე, მ.ლორთქიფანიძე

7.

ფიზიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი

8.

ბიოლოგია

 შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი"

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

9.

 სამოქალაქო განათლება / "შპს გაზეთი საქართველოს მაცნე"/თ.მეიფარიანი,ლ.მიქიაშვილი

 
   
© MARJI.GE TOP.GE Created By VISUAL STUDIO